4 września 2023
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 – 31 grudnia 2023

Zimowa przerwa świąteczna

02 - 03 stycznia 2024

Egzaminy semestralne w szkole dla dorosłych (VIII sem)

09 - 10 stycznia 2024

Egzaminy semestralne w szkole dla dorosłych

12 stycznia 2024

Koniec I semestru

15 - 28 lutego 2024

Ferie zimowe

28.03.2024 - 02.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

20 - 21 kwietnia 2024

Egzaminy semestralne w szkole dla dorosłych (VIII sem)

15 - 16 czerwca 2024

Egzaminy semestralne w szkole dla dorosłych

26 kwietnia 2024

Zakończenie roku szkolnego klas IV LO

21 czerwca 2024

Zakończenie roku szkolnego

24.06 – 31.08.2023

Wakacje

Egzamin maturalny

7 maja 2024

Język polski poziom podstawowy - pisemny

8 maja 2024

Matematyka poziom podstawowy - pisemny

9 maja 2024

Język angielski poziom podstawowy - pisemny

11-16, 20 - 25 maja 2024

Egzaminy ustne

03 - 17 czerwca 2024

Dodatkowy termin egzaminów maturalnych pisemnych

10 - 12 czerwca 2024

Dodatkowy termin egzaminów maturalnych ustnych

20 sierpnia 2024

Poprawkowe egzaminy maturalne pisemne

21 sierpnia 2024

Poprawkowe egzaminy maturalne ustne

Egzamin ósmoklasisty

14 maj 2024

Język polski

15 maj 2024

Matematyka

16 maj 2024

Język obcy nowożytny

10 - 12 czerwca 2024

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 maj 2024

Dzień wolny

7 - 9 maja 2024

Dni wolne w szkole podstawowej

14 - 16 maja 2024

Dni wolne w liceum