Uwaga! 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu zarządza co następuje:
Wnioski o dofinansowanie pomocy zdrowotnej na obowiązującym druku należy złożyć w terminie do 25.11.2022 roku w sekretariacie szkoły. Nadmieniam, że wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Posiedzenie Komisji Zdrowotnej odbędzie się 8.12.2022 r. o godz. 13.00

Jednocześnie przypominamy, że razem z wnioskiem należy złożyć zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, formularz z informacjami o uzyskiwanych dochodach oraz poświadczenie poniesionych wydatków w postaci faktur Vat lub paragonów fiskalnych.

W załączeniu treść zarządzenia.

Regulamin Komisji do spraw opiniowania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów do pobrania