Informacja o terminach składania wniosków na  świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

Najbliższe posiedzenie Komisji ZFŚS odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 r.

Wnioski przyjmowane są do 8 listopada 2022 r.  

Zespół Szkół Specjalnych
w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu
05-462 Wiązowna

Aktualny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, terminy spotkań Komisji Socjalnej oraz druki wniosków dostępne są w sekretariacie szkoły (tel: 22 789 03 73) oraz na stronie internetowej  www.zagorze.waw.pl