Najbliższe posiedzenie Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych odbędzie się dnia 13 czerwca 2023 r.
Wnioski o świadczenia na dofinansowanie wypoczynku letniego należy składać do dnia 29 maja 2023 r.

Zespół Szkół Specjalnych
w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu
05-462 Wiązowna

Aktualny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, terminy spotkań Komisji Socjalnej oraz druki wniosków dostępne są w sekretariacie szkoły (tel: 22 789 03 73) oraz na stronie internetowej www.zagorze.waw.pl