W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:

    1.    Przedszkole;
    2.    Szkoła Podstawowa;
    3.    Liceum Ogólnokształcące;
    4.    Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych