Każdy, kto chciałby zrobić coś dobrego, może zapisać się do Szkolnego Koła Wolontariatu. W tym roku opiekunowie Koła- p. Monika, p. Beata, p. Agnieszka i P. Paulina co chwilę proponują udział w jakieś akcji. Zachęcamy do zaangażowania się!
Do tej pory Koło Szkolnego Wolontariatu w Zagórzu:

- przyłączyło się do akcji zbierania żołędzi dla zwierząt z warszawskiego ZOO. W trosce o zdrowie przyszłych konsumentów tychże dobrodziejstw prosimy o przynoszenie jedynie zdrowych i suchych żołędzi (mokre, zepsute, spleśniałe, przegniłe mogą być zagrożeniem dla zdrowia zwierząt). Pojemnik na zwierzęce przysmaki znajduje się przed pokojem nauczycielskim,
- uczestniczymy w akcji Góra Grosza. Pojemnik na miedziaki stoi przed pokojem nauczycielskim,
-zbieramy maskotki dla dzieciaków z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
-osoby należące do SKW zasadziły cebulki żonkili, które na wiosnę będą pięknie kwitnąć w naszym zagórzańskim pociągu. Zrobiliśmy to w ramach akcji Pola Nadziei.
"Krótki czas kwitnienia żonkili ma przypominać przechodniom o osobach chorujących i umierających na nowotwory, promować wolontariat (opiekuńczy, stowarzyszeniowy), a także opiekę hospicyjną. Ma również zachęcać do doceniania własnego życia, codziennego starania się o budowanie więzi z bliskimi i „oswajania” lęków przed przewlekłą chorobą i śmiercią.
W wymiarze symbolicznym „Pola Nadziei” mają wzmacniać wiarę w życzliwość i solidarność międzyludzką. Dla osób terminalnie chorych niezwykle ważna jest pewność, że w chorobie nie zostaną zostawione sobie samym, że będzie ktoś, kto w tym trudnym czasie umierania zaopiekuje się nimi i ich rodzinami."
-członkowie Koła zasadzili w Dniu Drzewa - drzewa. Teren naszej szkoły przyozdabiają teraz trzy piękne wiązy kolumnowe. Wkrótce odbędzie się konkurs na imiona dla naszych nowych lokatorów.
-wysłaliśmy pierwsze kartki urodzinowe do podopiecznych naszego Szkolnego Koła Wolontariatu. Następne już się rysują i piszą. Niech dobro idzie w świat i uszczęśliwia innych! Opr. W. Roguska