Po raz pierwszy mieliśmy szansę i przyjemność wziąć udział w warszawskim Festiwalu Nauki. P. Wioli udało się zapisać naszych uczniów na 10 różnych wykładów online i przez cały tydzień, od 20 do 24.09, różne klasy brały w nich udział. Tematyka zajęć była bardzo różnorodna: "Świat jest mały, czyli o odległości w sieciach społecznościowych", "To wszystko przez deklinację spółgłoskową!" ,"Tajniki warsztatu dawnych mistrzów", "Upadek rządów komunistycznych w Polsce", "Wstęp do humanistyki cyfrowej", "Świat jest mały, czyli o odległości w sieciach społecznościowych", "Chemia 2D", "Jak oni śpiewają? Warianty języka angielskiego w muzyce popularnej". Jednak największym zainteresowaniem cieszył się wykład "Wprowadzenie do kryminalistyki z elementami daktyloskopii oraz pracy technika kryminalistycznego". Trudno to sobie wyobrazić, ale podczas niego co niektórzy uczniowie robili własne notatki!
Misją Festiwalu jest upowszechnianie nauki - jesteśmy przekonani, że cel Festiwalu został osiągnięty, bo wiele osób zostało zainspirowanych do dalszych poszukiwań, a co niektórzy odnaleźli kierunek, w jakim będą zmierzać. Czekamy na kolejny Festiwal! Opr. W.Roguska