• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Luty 2019
Po Wt r Cz Pi So Ni
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Czy uważasz, że wykorzystanie nowych technologii na lekcjach pomaga w przyswajaniu wiedzy?
 
Home

Matura 2012 - tematy do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Email Drukuj PDF

 

LISTA TEMATÓW
DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
DLA UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZAGÓRZU


LITERATURA

1. Jednostka wobec zbiorowości w ujęciu twórców dwóch wybranych epok. Rozważ problem na przykładach.
2. Utopie i antyutopie w literaturze – sposoby kreowania i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach.
3. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza (np. J. Kochanowskiego, Kochanowskiego. Mickiewicza, J. Słowackiego, A. Wata, W. Odojewskiego, F. Kafki, M. Bułhakowa).
4. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Omów na wybranych przykładach.
5. Folklor jako inspiracja pisarzy różnych epokach. Omów na wybranych przykładach.
6. Etos inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
7. Przestrzeń życia człowieka. Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach.
8. Gniazda ojczyste: Czarnolas, Soplicowo, Korczyn, Nawłoć. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do znanego materiału literackiego.
9. Analizując wybrane pieśni narodowe Polaków, przedstaw ich symboliczny wymiar.
10. Praca jako temat literacki. Omów problem na wybranych przykładach.
11. Każda epoka ma swoją „Odę do młodości” – przedstaw i omów utwory programowe różnych epok.
12. Analizując wybrane utwory różnych epok, przedstaw zawarte w nich koncepcje poety i poezji.
13. Topos śmierci heroicznej w literaturze. Przedstaw jego źródło i udowodnij popularność w epoce romantyzmu i literaturze współczesnej.
14. Literackie lekcje dla sprawujących władzę. Omów na wybranych przykładach.
15. Słynne literackie małżeństwa. Zaprezentuj temat, odnosząc się do wybranych utworów różnych epok.
16. Literatura jako narzędzie walki z nietolerancją. Omów na wybranych przykładach różnych epok.
17. Ukaż różne sposoby funkcjonowania motywu domu w utworach pisarzy XIX i XX wieku.
18. Subiektywne postrzeganie świata w pamiętniku i dzienniku. Ukaż problem, odwołując się do wybranych twórców.
19. Przedstaw klasyczne reguły dramatu i próby nowatorskich rozwiązań w konstrukcji tego rodzaju literackiego w  literaturze wybranych epok.
20. Wędrowanie jako temat literacki. Omów problem, odwołując się do utworów różnych epok.
21. Antysemityzm w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
22. Szczęście w rozumieniu bohaterów literackich. Omów na dwóch utworach wybranych twórców.
23. Bohater literacki wobec rzeczywistości państwa totalitarnego. Omów problem na wybranych przykładach literackich.
24. Szlachcic polski w literaturze. Przedstaw i porównaj trzy przykłady z różnych epok.
25. Miłość romantyczna. Omów zagadnienie, odwołując się do utworów romantycznych i z epok późniejszych.
26. Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem na trzech wybranych przykładach literackich różnych epok.
27. Średniowieczny etos rycerski i jego realizacje w literaturze epok późniejszych. Zilustruj problem na trzech wybranych przykładach.
28. Problematyka literatury faktu we współczesnej prozie polskiej. Omów problem na dwóch, trzech wybranych przykładach
29. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach z dwóch epok.
30. Motyw drzewa w poezji. Omów go, odwołując się do twórczości jednego lub dwóch pisarzy.
31. Obraz człowieka, świata i  Boga w poezji  księdza Jana Twardowskiego. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych wierszy.
32. Miłość a powinność wobec ojczyzny. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.
33. Lekarz – zawód czy posłannictwo. Omów zagadnienie, odwołując się do trzech utworów literackich, które opisują dramaty bohaterów – lekarzy.
34. Ideały młodości w zderzeniu z realizmem wojny. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do twórczości wybranych poetów.
35. Prometeusz i jemu podobni. Omów na wybranych przykładach echa prometejskiego  buntu w literaturze.
36. Zaprezentuj postawy młodych bohaterów wobec ideałów, odwołując  się do literatury różnych epok.
37. Zaprezentuj twórczość swojego ulubionego poety/pisarza. Wskaż cechy wyróżniające jego dokonania i oceń ich wartość artystyczną.

KORESPONDENCJA SZTUK

38. Biblia jako źródło wzorców osobowych. Omów wybrane postaci i wskaż nawiązania do nich w sztuce XX wieku.
39. Ubiór jako element charakterystyki postaci. Zaprezentuj problem, odwołując się do kilku wybranych przykładów z literatury i malarstwa lub/i fotografii
40. Porównaj obrazy Warszawy w sztuce XIX i XX wieku. Wykorzystaj właściwe przykłady.
41. Przedstaw relacje miedzy Polakami a Żydami w różnych epokach.
42. Literackie, teatralne i filmowe wizerunki przyjaźni i przyjaciół. Omów na wybranych przykładach.
43. Polski dwór – od sielanki do parodii. Przedstaw na wybranych przykładach literackich i filmowych.
44. Odwołując się do wybranych tekstów kultury, zaprezentuj różne oblicza sił nadprzyrodzonych i określ ich rolę.
45. Funkcje domu w sztuce. Przedstaw i porównaj na wybranych przykładach z różnych epok.
46.  Polemicznie o kobietach. Przedstaw temat na wybranych przykładach z różnych dziedzin sztuk.
47. Władza – powołanie, zaszczyt czy namiętność? Przedstaw różne oblicza władców i sposoby sprawowania władzy w wybranych tekstach kultury
48. Różne sposoby funkcjonowania w sztuce motywu pojedynku. Zanalizuj wybrane przykłady.
49. Topos Apokalipsy w sztuce. Zaprezentuj różnorodność ujęć na wybranym materiale.
50. Magia i alchemia – ich wpływ na działalność bohaterów. Przedstaw na wybranych przykładach.
51. Funkcja obyczajów i obrzędów w wybranych przykładach z różnych epok.
52. Szkoła i uczniowie jako temat literacki i filmowy. Przedstaw różne ujęcia tego zagadnienia.
53. Tradycje weselne w sztuce różnych epok – dokonaj porównania na wybranym materiale.
54. Anioł, duch… – goście z zaświatów w dziełach sztuki. Omów ich funkcje na podstawie wybranych przykładów.
55. Obrazy biesiad utrwalone w sztuce różnych epok. Dokonaj porównania w oparciu o wybrane przykłady.
56. Przedstaw wizerunki rodziny w różnych tekstach kultury.
57. Groteska jako sposób wyrażania tragizmu świata. Rozwiń temat na przykładzie wybranych tekstów.
58. Różne sposoby prezentowania postaci anioła i jego interpretacje. Omawiając problem, odwołaj się do różnych dzieł literatury i sztuki.
59. Różne kreacje postaci wampira. Omawiając problem, odwołaj się do różnych przykładów z literatury, malarstwa i filmu.
60. Symbolika wieży. Omawiając problem, odwołaj się do kilku utworów literackich                       i malarskich oraz architektury.
61. Odnosząc się do kilku przykładów z literatury, malarstwa i rzeźby, przedstaw i oceń zmieniające się kanony fizycznego piękna kobiet lub mężczyzn.
62. Zaprezentuj różne ujęcia scen miłosnych w literaturze, malarstwie i filmie oraz określ ich funkcje w kontekście danego dzieła.

JĘZYK
63. Scharakteryzuj środki wyrazu wymowy artystycznej w tekstach wybranej grupy muzycznej oraz omów ich funkcje.
64. Język młodzieży XXI w. Analizując wybrane wypowiedzi, oceń ich poprawność i omów funkcje zastosowanych środków językowych.
65. Język Internetu. Omów jego rolę oraz wpływ na rozwój polszczyzny.
66. Sztuka pisania listów. Omów przemiany w zakresie stylu i środków wyrazu między kulturą dawnej epoki (wybranej przez Ciebie ) i współczesną.
67. Analizując język swoich rówieśników omów cechy gwary uczniowskiej.
68. Komizm językowy i jego rola. Omów na wybranych przykładach.
69. Archaizmy i ich rola dla całości dzieła. Analizując wybrane utwory omów problem.
70. Język bohaterów literackich. Dokonaj analizy stylistycznej języka wybranych postaci pod kątem ich przynależności społecznej i środowiskowej.
71. Język mediów. Omów główne tendencje na wybranych przykładach.
72. Język prasy młodzieżowej. Na wybranych przykładach omów cechy języka pism przeznaczonych dla młodzieży.
73. Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
74. Moda w języku. Zanalizuj i oceń wybrane przykłady wyrazów modnych we współczesnej polszczyźnie.
75. Scharakteryzuj język i kulturę Podhala jako wyraz tożsamości regionalnej.
76. Język polityki. Omów różne zastosowanie retoryki i erystyki ( na konkretnych przykładach ).
77. Omów formę językową różnych inwokacji. Jaką rolę pełnią, zastosowane w nich, środki retoryczne i stylistyczne?
78. Zbadaj, jak funkcjonuje tytuł prasowy lub literacki. Przedstaw wnioski.
79. Omów język wyznań miłosnych wybranych bohaterów literatury polskiej.
80. Perswazja i manipulacja w reklamie. Dokonaj analizy i oceny zjawiska.
81. Polszczyzna Twoich rówieśników - swoje spostrzeżenia odnieś do kryteriów poprawności językowej.
82. Dokonaj analizy języka piosenek jednego ze współczesnych zespołów muzycznych, oceń zasadność doboru słownictwa, środków stylistycznych i relacje ze współczesnym językiem polskim.
83. Nazwiska znaczące w literaturze. Omów ich znaczenie i etymologię na wybranych przykładach z literatury polskiej i/lub obcej.


Opracowała Wioletta Dybcio

 

 

Zmieniony: Niedziela, 18 Wrzesień 2011 15:00
Zmodyfikowany przez: Iza Grochowska-Tomasik  

Strona BIP

Mazowsze

Orzeł Biały 

Na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości 

Galeria

zagorze_kol...
Image Detail

Warto zajrzeć

Poniżej prezentujemy linki do strony, które według nas są warte odwiedzenia.

Z ostatniej chwili

Od dnia 19.02.2019 r. obowiązuje nowy plan zajęć. Aktualny plan lekcji do pobrania tutaj